ul. Mickiewicza 3

34-100 Wadowice

Dane kontaktowe

Sklep dbamokregoslup.pl
Kryształ Sp.J.

ul. Mickiewicza 3, 34-100 Wadowice

sklep@dbamokregoslup.pl

511 374 951

NIP 551-15-53-062

Wpis do ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy KRS:0000224516

Kontakt

siedziba dbamokregoslup.pl

captcha